Komitmen Kami Untuk Privasi
Privasi anda adalah penting bagi kami. Untuk lebih melindungi privasi anda, kami menyediakan notis ini menerangkan amalan maklumat dalam talian kami dan pilihan anda boleh membuat tentang cara maklumat anda dikumpul dan digunakan. Untuk membuat notis ini mudah untuk mencari, kami membuatnya boleh didapati di laman utama kami dan pada setiap titik di mana maklumat peribadi boleh diminta.

Maklumat yang Kami Kumpul
Alamat e-mel, alamat email yang asal rumah dan nombor telefon (pilihan). Notis ini terpakai kepada semua maklumat yang dikumpul atau diserahkan di SemanisKurma.

Cara Kami Menggunakan Maklumat
Kami tidak memberi miliar alamat e-mel, rumah alamat email atau nombor telefon kepada sesiapa; mereka adalah hanya untuk tujuan pentadbiran. Semua komunikasi di antara ahli dilakukan melalui sistem pesanan dalaman kita.

Komitmen Kami Untuk Keselamatan Data
Untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan, mengekalkan ketepatan data, dan memastikan penggunaan maklumat yang betul, kami telah dimasukkan ke dalam tempat fizikal, elektronik dan pengurusan prosedur yang sesuai untuk melindungi dan menjamin maklumat yang kami kumpulkan dalam talian.

Bagaimana Anda Boleh Mengakses Atau Betulkan Maklumat Anda
Sebagai ahli, akaun akan dicipta untuk anda semasa pendaftaran. Anda boleh acess atau membetulkan anda maklumat pada bila-bila masa dengan maklumat login yang betul yang anda bekalan.

Refund/Bayaran Balik
Segala transaksi adalah muktamad dan tiada refund atau pengembalian wang di buat. Pastikan anda membuat keputusan yang betul sebelum menggunakan website ini.

Hubungi Kami Arahan
Sekiranya anda mempunyai soalan atau kebimbangan lain mengenai dasar privasi, menghantar e-mel kepada kami di salam@semaniskurma.org